Anbefalet software til gruppearbejde og andre studierelaterede opgaver

Gratis plads til opbevaring, backup og deling af filer hos Dropbox - Få adgang til dine filer fra mange forskellige steder uden at uploade først. Derudover er det let at dele filer ved gruppearbejde og man kan offentliggøre sine dokumenter på internettet.

Undervisningsmateriale til samfundsfag og psykologi

Analyser i samfundsfag og psykologi - Oversigtsark med råd om hvordan man foretager en god samfundsfaglig og psykologisk analyse.

Synopsis og projektrapport - Oversigtsark over hvad der skal med i en synopsis og en projektrapport, samt en standard for kildehenvisninger og litteraturlister.

Samfundsfag

Ideologier - Oversigtsark over politiske ideologier og en række teoretikere.

Partier og vælgere - Oversigtsark over politiske partier i Danmark fordelt på fordelingspolitik og værdipolitik, molins model, samt en sammenligning af massepartier og catch-all partier.

Medieteorier - Oversigtsark over teorier om mediernes adfærd og påvirkning.

Demokrati og styreformer - Powerpoint over forskellige former for demokrati og styreformer, herunder Danmark.

Velfærd og arbejdsmarked - Ordliste med centrale begreber i forbindelse med velfærdstatsmodeller og arbejdsmarkedet.

Økonomisk politik - Skema over forskellige former for økonomiske indgreb.

Økonomer og økonomiske begreber - Oversigtsark over forskellige økonomiske begreber og økonomer.

Ekspansiv og kontraktiv finanspolitik på skat ifølge John Maynard Keynes - Effekter af finanspolitiske indgreb på skat.

Økonomiske skoler - Oversigtsark over kriseforklaringer og håndtering af økonomien ifølge marxister, keynesianere, monetarister og den østrigske skole.

Fattigdom, ulighed og skat - Ordliste med begreber og teorier der omhandler fattigdom, ulighed og skat.

Identitet, socialisering og integration - Ordliste med teorier om identitetsdannelse, socialisering, livsstil, socialgrupper, livsformer og integration.

Livsformer - Ordliste med teorier om livsformer og kritik af disse.

Kriminalitet - Ordliste med begreber og teorier der omhandler kriminalitet.

EU - Ordliste med begreber og teorier der omhandler EU.

International Politik - Ordliste med begreber og teorier indenfor international politik.

Beregninger og formler i samfundsfag - Oversigtsark over forskellige relevante statistiske begreber og formler til beregning i samfundsfag.

Guide til chi-i-anden tests - Gennemgang af hvordan resultater fra en chi-i-anden test skal tolkes i forbindelse med samfundsfags A niveau.

Både psykologi og samfundsfag

Introduktion til diskursanalyse og socialkonstruktivisme - Kort artikel med en introduktion til socialkonstruktivisme og diskursanalyse.

Psykologi

Kriser - Oversigtsark over kriser ifølge Johan Cullberg, Irwin Yalom og PTSD.

Kommunikation, kognition, videnskab og overtro - Oversigtsark over kommunikation, kognition, videnskab og overtro.

Parforhold, forelskelse og kollusioner - Oversigtsark over forelskelse og parforhold ifølge Jürg Willi.

Jean Piaget - Oversigtsark over Jean Piagets konstruktivisme.

Daniel Stern - Oversigtsark over Daniel Sterns psykodynamiske teori om selvets udvikling.